Romrawin Exclusive Open House

 ภาพบรรยากาศสุด Exclusive แค่เพียงบางส่วนจากงาน Romrawin Exclusive Open House

รมย์รวินท์ คลินิก เปิดบ้านต้อนรับ 22 Celebrity ที่เพิ่งผ่านไปในวันนี้ @รมย์รวินท์ คลินิก สาขาเมดิเพลกซ์

 หากใครอยากรู้ว่า 22 Celebrity ที่ได้รับเชิญมาแบบ Exclusive จะเป็นใครนั้น ติดตามได้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะสาว ๆ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *