ขอแสดงความยินดีกับ พญ.อรุณี ทองอัครนิโรจน์ (หมอออย) แพทย์แทรนเนอร์แห่งรมย์รวินท์คลินิก ได้รับรางวัล Honorable Trainer 2019

ขอแสดงความยินดีกับ พญ.อรุณี ทองอัครนิโรจน์ (หมอออย) แพทย์เทรนเนอร์แห่งรมย์รวินท์คลินิก ได้รับรางวัล Honorable Trainer 2019 สำหรับการเป็น Speaker หรือแพทย์วิทยากรที่มีประสบการณ์ระดับสูงทางด้านการฉีดปรับรูปหน้า นำเทรนด์ปี 2018-2020