Author Archives: Romrawin

งาน Cool Caravan ที่ห้างเซนทรัลภูเก็ต ฟลอเรสต้า

เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่กับงานคูลคาราวาน ที่ห้างเซนทรัลภูเก็ต ฟลอเรสต้าเป็นที่แรก ขบวนคูลคาราวานพร้อมเดินสายไปแนะนำโปรแกรม Fat Freezing ทั่วประเทศไทยตลอดปี 2019