วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรศัลยกรรมเลเซอร์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรเวชศาสตร์ชะลอวัย และฟื้นฟูสุขภาพ สถาบันเวชศาสตร์ชะลอวัยสหรัฐอเมริกา
  • วุฒิบัตรเวชศาสตร์ชะลอวัย จากสมาคมโลกด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย
  • วุฒิบัตรด้านการฝังเข็ม จากมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้