รมย์รวินท์คลินิกร่วมผนึกกำลัง เมิร์ซ เอสเธติกส์ยืนหยัดในการช่วยเหลือสังคมในโครงการ “Merz Aesthetics Set Zero Waste” พร้อมเปิดเผยแผน CSR ในอนาคต

รมย์รวินท์ Set Zero Waste

เก็บกลับ ปรับโฉม ส่งคืน Make the world better For the better you.

Set Zero Waste / รมย์รวินท์ Set Zero Waste

รมย์รวินท์คลินิกร่วมผนึกกำลัง เมิร์ซ เอสเธติกส์ยืนหยัดในการช่วยเหลือสังคมในโครงการ ” Merz Aesthetics Set Zero Waste” พร้อมเปิดเผยแผน CSR ในอนาคต

Set Zero Waste / รมย์รวินท์ Set Zero Waste

ก้าวเข้าสู้ปีที่ 21 อย่างยิ่งใหญ่ด้วยการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใหม่ๆ พร้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อมและโลกอย่างมากขึ้นเตรียมขึ้นแท่นองค์กรสีเขียวอย่างเต็มรูปแบบ เพราะทุกๆ การแยกขยะ 6 กิโลกรัม เท่ากับการปลูกต้นไม้ 1 ต้น ภายใต้แนวคิดของรมย์รวินท์คลินิก Make the world better For the better you กับการทำสวยแบบรักษ์โลก เพื่อความยั่งยืนของโลกของพวกเราทุกคน ตาม Concept ของ Merz Aesthetic เก็บกลับ ปรับโฉม ส่งคืน ในโครงการ “Romrawin x Merz Aesthetic Set Zero Waste”

Set Zero Waste / รมย์รวินท์ Set Zero Waste

โดยเริ่มต้นงานแรกด้วยการมีส่วนร่วมกับบริษัท เมิร์ซ เอสเธติกส์ ประเทศไทย ในการเข้าร่วมโครงการ Merz Aesthetics Set Zero Waste เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้เกิดการแยกกขยะที่มาจากอุตสาหกรรมความงามหรือ Aesthetics Waste ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในการทำการเสริมความงามที่ไม่ว่าจะเป็นกล่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท เมิร์ซ เอสเธติกส์ เช่นโปรแกรมฉีด Belotero กล่องโปรแกรมฉีดโบ Xeomin กล่องโปรแกรมฉีด Radiesse และกล่องโปรแกรมฉีด Radiesse+

Set Zero Waste / รมย์รวินท์ Set Zero Waste

เพื่อนำไปใช้รีไซเคิลให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ลดปัญหาในการทำลายและย่อยสลาย รวมทั้งยังมีหัวโปรแกรม Ulthera ที่นำมารีไซเคิลให้เกิดสิ่งใหม่และสามารถใช้ประโยชน์ได้ ให้ชื่อว่า

Set Zero Waste

“น้องมานะ”เพื่อทำเป็นกระถางต้นไม้โดยสามารถนำมาใช้เป็นกระถางต้นไม้ หรือกล่องใส่กระดาษชำระได้ด้วย ภายใต้แนวคิด เก็บกลับ ปรับโฉม ส่งคืน Make the world better For the better you

Set Zero Waste / รมย์รวินท์ Set Zero Waste

งานนี้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเมิร์ซ เอสเธติกส์ ประเทศไทย อย่าง ภ.ญ.กิตติวรรณ รัตนจันทร์ มาร่วมงานด้วยตัวเอง พร้อมทั้ง และคุณ กฤษดา มงคลธารณ์ Marketing Director ร่วมรับมอบหัวโปรแกรม Ulthera และกล่องผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยตัวเองนับเป็นการผนึกกำลังอย่างยิ่งใหญ่สำหรับรมย์รวินท์คลินิกและบริษัท เมิร์ซ เอสเธติกส์ ประเทศไทย

Set Zero Waste / รมย์รวินท์ Set Zero Waste

โดยงานนี้ได้รับความสนใจต่อสื่อมวลชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสิ่งแปลกใหม่ในแวดวงธุรกิจความงามที่ 2 ยักษ์ใหญ่จับมือร่วมพันธมิตรกัน

Set Zero Waste / รมย์รวินท์ Set Zero Waste

ไม่เพียงเท่านั้นผู้บริหารรมย์รวินท์คลินิกยังมีการเผยแผน CSR ของรมย์รวินท์คลินิกที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่า ได้เล็งเห็นถึงปัญหาต่างๆในโลกและสัมคมไทยที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาวะโลกร้อน ภาวะเรือนกระจก หรือปัญหาความเป็นอยู่ในสังคมรมย์รวินท์คลินิกจึงมีความต้องการที่จะแก้ปัญหาโดยเริ่มจากภายในองค์กรเป็นอันดับแรก

Set Zero Waste / รมย์รวินท์ Set Zero Waste

ทั้งนี้การเริ่มต้นภายในองค์กรได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพนักงาน อาทิการแยกขยะ การลดปริมาณการใช้กระดาษ โฟม และพลาสติก การประหยัดพลังงานไฟฟ้า ควบคุมอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ ประหยัดน้ำประปา รวมไปจนถึงการนำวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ได้อีกครั้ง

Set Zero Waste / รมย์รวินท์ Set Zero Waste

นอกจากนี้ในส่วนของคลินิกยังมีการจัดด้านขยะการแพทย์อย่างรัดกุมเพื่อสะดวกต่อการแยกและการนำไปจัดการต่อ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Set Zero Waste / รมย์รวินท์ Set Zero Waste

หลังจากนี้จะเริ่มเดินหน้าสู่การตอบแทนโลกและสังคมมากขึ้น ลำดับถัดไปจะเป็นการร่วมมือกับผู้เข้ารับบริการในการสร้างประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน เพื่อให้เกิดสัมพันธ์อันดีระหว่างรมย์รวินท์คลินิกและผู้เข้ารับบริการ และยังได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคมอีกด้วย

Set Zero Waste / รมย์รวินท์ Set Zero Waste

ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ    เมื่อลงทะเบียนถือว่าท่านยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไข และ นโยบายความเป็นส่วนตัว